Hovedsiden
Alarmsentralen
110 Telemark
Skien Brannvesen Stasjon


Alarmsentralen 110 Telemark betjener mottak av meldinger om brann og ulykke fra befolkningen i Telemark Fylke over nødnummer 110, og sørger for at tilstrekkelig innsatsstyrke alarmeres.

Totalt dekker 110 Telemark 18 kommuner.  Dekningsområdet er på 15 299 km² og har ca.
167 000 innbyggere.  Alarmsentralen utalarmerer 9 brannvesen fordelt på 21 brannstasjoner.

Alarmsentralen 110 Telemark er et interkommunalt samarbeide ihht. Kommunelovens §27 med Skien kommune som vertskommune.  Virksomheten er organisert med eget styre samt årsmøte som bestemmende organ.


Sentralbord:
35 59 34 00
E-post